BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

ZAŠTITA OD POŽARA- ZOP

SIGURNOST (SECURITY)

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

 • Izrada Akta o proceni rizika za radna mesta u radnoj okolini

 • Izrada normativnih akata iz oblasti bezbednosti i zdravlju na radu
  • Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu,
  • Pravilnika o sredstvima i opremi za ličnu zaštitu na radu,
  • Pravilnika o opremi i postupku za pružanje prve pomoći u slučaju nezgode na radu

 • Izrada, ustrojavanje i ažuriranje Evidencija iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

 • Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, uz izradu:
  • Plana i programa osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
  • Priručnika za osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad (opšti i posebni deo)

 

zastitarad

 • Poslovi Lica za bezbednost i zdravlje na radu

 • Consulting, organizovanje i monitoring ispitivanja uslova radne okoline, odnosno
  • mikroklimatskih faktora u radnoj okolini (temperature, vlažnosti i brzine strujanja vazduha) u letnjem i zimskom periodu,
  • kvaliteta osvetljenosti u radnoj okolini
  • buke i vibracija u radnoj okolini (humanih vibracija ruke, šake i celog tela, kao i EM, UV i IC zračenja)
  • hemijskih štetnosti u radnoj okolini (gasovi, pare, prašine - aerosola)
  • bioloških štetnosti u radnoj okolini

 • Consulting, organizovanje i monitoring
  • pregleda i ispitivanja sredstava i opreme za rad (dizalice, kranovi, podizne platforme, viseće skele, liftovi, regalne dizalice, građevinskih mašina i opreme, oprema za preradu i obradu drveta, metala,  plastičnih i sličnih materija)
  • pregleda i ispitivanja električnih instalacija niskog napona
  • pregleda i ispitivanja gromobranskih instalacija
  • prethodnih i periodičnih zdravstvenih pregleda za zaposlene u skladu sa Aktom o proceni rizika
  • obuke za pružanje prve pomoći

 • Consulting, organizovanje i monitoring stručnog osposobljavanja zaposlenih za:
  • rukovanje elektroenergetskim postrojenjima,
  • rukovanje kotlovskim postrojenjima,
  • rukovaoca sredstvima unutrašnjeg transporta - viljuškarima, dizalicama, kranovima i sl.,
  • rukovanje građevinskim mašinama,
  • zavarivanje (elektro, u zoni zaštitnog gasa, autogeno),
  • rukovanje opasnim materijama,
  • obuka za bezbedan i zdrav rad  rukovaoca kompresorima, sušarama i gasnim instalacijama.

bezbednost na radu