"BEOSIM – UPRAVLJANJE RIZICIMA" d.o.o. tim čine direktor sa savetnicima, menadžerima i saradnicima. Naš uspeh se ogleda u ličnom i profesionalnom uspehu svakog zaposlenog. Imamo tim visoko obrazovanih, obučenih i stručnih ljudi koji svojim znanjem i iskustvom mogu da zadovolje sve zahteve klijenata iz oblasti kojima se bavimo.

"BEOSIM – UPRAVLJANJE RIZICIMA" d.o.o. tim je kombinacija mladosti i iskustva, sastavljen od individualnih talenata, znanja i veština, ali i od zajedničke energije i upornosti u ostvarenju cilja - da budemo najbolji u poslu kojim se bavimo.
Tim naših stručnjaka iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, zaštite životne sredine, obezbeđenja, ugrađuje svoja bogata iskustva individualno ili zajednički stečena u ovim oblastima, nadograđuje ih koristeći sopstvenu i zajedničku energiju, stvarajući visoko cenjene i prepoznatljive proizvode usluga, koji su jednostavni i lako primenjivi u sferama na koje se odnose, dajući nove humane dimenzije u sredinama gde se koriste.

Kadrovi

Naše privredno društvo zapošljava u stalnom radnom odnosu diplomirane inženjere zaštite na radu, zaštite životne okoline, zaštite od požara, poljoprivrede i sl. Svi imaju položene stručne ispite iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu ili iz oblasti zaštite od požara.

Licence, uverenja, potvrde, sertifikati

Privredno društvo „BEOSIM – UPRAVLJANJE RIZICIMA“ d.o.o. poseduje licencu za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu izdatu od Uprave za bezbednost i zdravlje na radu broj 164-00049/2011-01, a naši zaposleni Uverenja o položenim stručnim ispitima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara. U očekivanju smo donošenja podzakonskih akata iz oblasti zaštite od požara kojima bi se predvidele licence i za navedenu oblast.

SERTIFIKATI