BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

ZAŠTITA OD POŽARA- ZOP

SIGURNOST (SECURITY)

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

PROCENA RIZIKA U VANDREDNIM SITUACIJAMA

 

 

Privredno društvo „BEOSIM – UPRAVLJANJE RIZICIMA“ d.o.o. bavi se poslovima iz oblasti:

 • BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
 • ZAŠTITA OD POŽARA- ZOP
  • PROTIVPOŽARNA STRAŽA
 • SIGURNOST (SECURITY)
 • ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
 • PROCENA RIZIKA U VANDREDNIM SITUACIJAMA

„BEOSIM – UPRAVLJANJE RIZICIMA“ d.o.o. je firma koja je upućena na rad sa ljudima. Pružajući konsultanstske i organizacione usluge dužni smo da poslovima bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, zaštite životne sredine i dr. pristupamo sistemski, kako kroz upravljanje sistemima i rizicima u našoj firmi, tako i kod korisnika naših usluga.

Zbog želje da u svim domenima unapređujemo kvalitet našeg poslovanja i zadovoljimo i najviše zahteve korisnika naših usluga, kao i da ih prevaziđemo, postavili smo ciljeve koji se odnose na sve naše zaposlene i upošte članove naše firme:

 1. Da postanemo poštovana firma u oblastima kojima se bavimo
 2. Da poslujemo sa najvišim poslovnim manirima, prepoznatljivim stilom i originalnošću u pružanju usluga, kroz stalno širenje dimenzije humanosti posla kojim se bavimo
 3. Da stalno pratimo nove zakonske i podzakonske propise, kao i nova dostignuća iz oblasti kojima se bavimo, te da ista prihvatamo, ugrađujemo u sopstvene sisteme i primenjuejmo na sisteme korisnika naših usluga
 4. Da budemo firma koja uči i vešto se prilagođava svim promenama savremenog poslovanja
 5. Da svi zaposleni osete zadovoljstvo rada u našoj firmi
 6. Da svi zaposleni budu ponosni na firmu u kojoj rade, zajedno je stvaraju i sa njom napreduju, te da samim tim osete sopstvenu pripadnost kao porodičnoj firmi.

Princip naše politike kvaliteta “klijent je uvek u pravu i mora da bude maksimalno ispoštovan i zadovoljan”, biće kontinuirano merljiv, kroz stalno preispitivanje i unapređenje procesa rada svih zaposlenih.