BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

ZAŠTITA OD POŽARA- ZOP

SIGURNOST (SECURITY)

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 

ZAŠTITA OD POŽARA-ZOP

Iz oblasti zaštite od požara pružamo Vam sledeće usluge, visokokvalitetno i profesionalno:

 • Izradu Pravila zaštite od požara

 • Izradu plana evakuacije u slučaju požara

 • Izradu UPUTSTVA za postupanje u slučaju požara
 • Izradu Programa Osnovne obuke radnika iz zaštite od požara sa proverom znanja

 • Sprovođenje Osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara sa proverom znanja
 • Izradu Sanacionog plana za otklanjanje posledica požara

 • Izradu Pravilnika o zaštiti od statičkog elektericiteta

zop

 • Održavanje protivpožarne straže na privremenim mestima

 • Izradu pravilnika o pregledu i održavanju "Ex"uređaja

 • Izrada, ustrojavanje i ažuriranje Evidencija iz oblasti zaštite od požara

 • Vođenje redovnog servisiranja protivpožarne opreme, a u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara

 • Blagovremeno savetovanje i instrukcije za unapređenje zaštite od požara

 • Konsalting iz oblasti zaštite od požara (savetovanje pri izboru sistema, opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara).

 • Vođenje kompletne dokumentacije u skladu sa Zakonom
 • Prisustvo pri svakom inspekcijskom nadzoru u objektu

 • Consulting, organizovanje i monitoring:
  • pregleda i ispitivanja instalacija fluida,
  • pregleda i ispitivanja elektroinstalacija,
  • pregleda i ispitivanja elektroinstalacija u "Ex" zaštiti,
  • pregleda i ispitivanja gromobranske instalacije,
  • merenja otpora uzemljenja.
  • izrade elaborata zaštite od požara,
  • izrade plana zaštite od požara,
  • izrade analize požarne ugroženosti,
  • izrade studija organizacije zaštite od požara
  • obuke za bezbedan i zdrav rad lica iz oblasti "Ex" zaštite
  • tehničke zaštite (ugradnja i održavanje)
  • sistemi dojave i gašenja požara
  • protiv-panik rasveta
  • detekcija gasova
pozar